Portfel kryptowalutowy

Portfel kryptowalutowy przechowuje klucze publiczne oraz prywatne, które mogą być używane do przyjmowania lub wydawania kryptowalut. Portfel może zawierać wiele par kluczy publicznych i prywatnych. W styczniu 2018 r. istnieje ponad trzynaście tysięcy kryptowalut; pierwszym i najbardziej znanym jest bitcoin.

Koparka kryptowalut

Koparka kryptowalut – komputer lub karta graficzna wykorzystywana do wydobywania (kopania) kryptowalut. Może to być wielka kopalnia kryptowalut, która została zakupiona, zbudowana i eksploatowana specjalnie na potrzeby górnictwa lub może być pojedynczym komputerem

Kopanie kryptowalut

Kopanie kryptowalut (z ang. mining) polega na zatwierdzeniu nowych bloków i dołączaniu ich do istniejącego łańcucha blockchain. Nazwa “kopanie” została przyjęta ze względu na analogię do kopania złota. Blok jest obszarem, w którym rejestrowane są nowe transakcje i gdzie emitowane są nowe monety.

Bitcoin

Bitcoin – kryptowaluta wymyślona przez nieznaną osobę (bądź grupę ludzi) o pseudonimie Satoshi Nakamoto i wydany w 2009 roku jako oprogramowanie open source. Jest to pierwsza zdecentralizowana waluta cyfrowa, ponieważ system działa bez banku centralnego lub pojedynczego administratora. Sieć działa w trybie peer-to-peer

Kantor kryptowalut

Kantory kryptowalut to firmy, które umożliwiają klientom handlowanie kryptowalutami lub walutami cyfrowymi w przypadku innych aktywów, takich jak pieniądze fiducjarne (fiat) lub inne waluty cyfrowe. Mogą to być amatorzy rynku, którzy zazwyczaj biorą udział w spekulacjach kupna/sprzedaży jako prowizje od transakcji za swoje usługi lub po prostu pobierają opłaty.

Kapitalizacja rynku (market cap)

Kapitalizacja rynkowa (market cap) jest wartością rynkową w momencie emisji danej kryptowaluty, równą cenie monety pomnożonej przez liczbę wyemitowanych coinów. W związku ze sprzedażą i kupnem na giełdach, kapitalizacja może być wykorzystywana jako wskaźnik wartości danej kryptowaluty i jest czynnikiem decydującym w niektórych formach wyceny.

Giełda kryptowalut

Giełda kryptowalut – miejsce (zazwyczaj serwis internetowy), gdzie użytkownicy składają oferty kupna i sprzedaży wirtualnej waluty.

Kryptowaluty

Kryptowaluty (lub waluty kryptograficzne) to cyfrowy zapis aktywów przeznaczony na potrzeby funkcjonowania jako środek wymiany wykorzystujący kryptografię do zabezpieczania transakcji, kontrolowania, tworzenia dodatkowych jednostek oraz weryfikacji transferu aktywów.

Blockchain

Blockchain lub łańcuch bloków – zdecentralizowana i rozproszona otwarta baza danych typu open source w oparta na sieci peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do przesyłania pojedynczych transakcji lub płatności zaszyfrowanych przez algorytmy kryptograficzne.

Sidebar