Giełda

Kapitalizacja rynku (market cap)

Kapitalizacja rynkowa (market cap) jest wartością rynkową w momencie emisji danej kryptowaluty, równą cenie monety pomnożonej przez liczbę wyemitowanych coinów. W związku ze sprzedażą i kupnem na giełdach, kapitalizacja może być wykorzystywana jako wskaźnik wartości danej kryptowaluty i jest czynnikiem decydującym w niektórych formach wyceny.

Giełda kryptowalut

Giełda kryptowalut – miejsce (zazwyczaj serwis internetowy), gdzie użytkownicy składają oferty kupna i sprzedaży wirtualnej waluty.

Sidebar